Kadar Sewaan Kemudahan Sukan UniSZA

KADAR SEWAAN KEMUDAHAN SUKAN - JKPU 2019 page-0001
KADAR SEWAAN KEMUDAHAN SUKAN - JKPU 2019 page-0002